Fiske

Røyrvik fjellstyre ønsker å tilrettelegge mer for innenbygdsboende i Røyrvik kommune, og fra 1. januar 2021 trådte nye fiskeregler i kraft som gjelder i Namsvatn statsallmenning. Sammenlignet med tidligere fiskeregler åpnes det nå for oterfiske for innenbygdsboende i mange vann i statsallmenningen. I tillegg har det vært en revidering av reglene for garnfiske.

Som innenbygdsboende får du også en fast prisreduksjon på kr. 250,- pr. døgn ved leie av allmenningshyttene. Leie av allmenningshyttene gjøres via www.inatur.no, og her velges «rabatt for innenbygds» ved bestilling. 

Røyrvik fjellstyre ønsker å opplyse om at du som innenbygdsboer har en fortrinnsrett ved jakt og fiske i statsallmenningen. Leie av allmenningshyttene i regulert periode (10.09-19.09) er forbeholdt småviltjegere. Hyttene er derfor ikke å mulig å leie via inatur i denne perioden. 

Hvis du som innenbygdsboer ønsker å leie noen av allmenningshyttene i regulert periode,
må du ta kontakt med fjellstyrekontoret før 1. april.

Fiskeregler for Namsvatn Statsallmenning (gjeldende fra 01.01.2021)

I. Allmenne bestemmelser

 1. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder, og å gjøre seg kjent med grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.
 2. Alle som skal drive med fiske skal ha gyldig fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis. Ungdommer under 20 år fisker gratis såfremt de fisker sammen med foreldre med gyldig fiskekort. Den som fisker plikter å vise frem fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.
 3. Som levende agn er det kun tillatt å bruke insekt og maggot /meitemark. Annet levende agn er strengt forbudt.
 4. Fiskeren må opptre varsomt i området, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplassen skal forlates ryddet.

II. Brukergrupper

 1. Innenbygdsboende er de som siste året har vært og fortsatt er bosatt i området der allmenningen ligger (Røyrvik kommune). 
 2. Utenbygdsboende er de som siste året har vært og fortsatt er fast bosatt i Norge, men utenfor allmenningsbygda. 
 3. Utlendinger er de som ikke fyller kravene til bosted i punkt 1 eller 2.

III. Spesielle regler for krokfiske

 1. Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske. 
 2. Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskehull pr fisker. Når isfiske avsluttes må utsatt kroker inntas. 
 3. Utlendinger kan også drive sportsfiske/isfiske mot å løse fiskekort.

IV. Spesielle regler for oterfiske

 1. Oterfiske er kun for innenbygdsboende og kan skje i alle vann under 1000 moh.
 2. Oterfiske kan bare utøves med en oter pr fiskekort med inntil 10 fluer/sluker pr oter.

V. Spesielle regler for faststående redskap (Garn og line)

 1. Alle som skal fiske med garn/line må løse kort for faststående redskap (garnkort). 
 2. Garnfiske er tillatt fra og med 10. august og frem til vannet er islagt. 
 3. Innenbygdsboende kan hele sesongen benytte fritt antall garn derav maks 2 garn kan ha større maskevidde enn 26mm pr døgn/person. Garnfiske kan utøves i: Orvatnet, Henrikvatnet, Renselskardstjønnnin, Getsvatnet, Djupvatnet, Blyvatnet, Beinvatna på høyde 690 og 694 moh, Rurukvatnet, Fiskløystjønna, Østre Sipmeken, Vestre Sipmeken, Jetnamsvatnet, Nåebrienjaevrie. 
 4. Utenbygdsboende kan hele sesongen benytte fritt antall garn der 2 garn kan ha større maskevidde enn 26mm pr døgn/person. Garnfiske kan kun utøves i Orvatnet. 
 5. Garnfiske nærmere elveos enn 100 meter er ikke tillatt. 
 6. Med garn menes vanlig fiskegarn (bunngarn) som kan være inntil 25 meter langt og inntil 2 meter dypt. 
 7. Garn skal være godt merket med flytebøye med brukerens navn. Umerket redskap kan opptas av oppsynet.