Røyrvik Omsorgssenter

Røyrvik Omsorgssenter

Røyrvik kommune har samlet alle sine helse- og omsorgstjenester i samme bygning. 

Omsorgssenteret er et bosted hvor det gis korttidsopphold, avlastning, rehabilitering, langtidsopphold og lindrende behandling.

Tilbudet skal være forsvarlige og ivareta nødvendige helse – og omsorgstjenester. Pasienter skal gis en trygg livssituasjon og et verdig liv.

   

Røyrvik Omsorgssenter inneholder:

I sokkel etasjen finner du 4 omsorgsleiligheter

I første etasje finner du sykehjemsavdelingen med 17 plasser, hvor av to er kortidshybler og to er fortsatt definert som omsorgsleiligheter med heldøgns omsorg og pleie. Senteret har eget kjøkken og vaskeri. Sykehjemsavdelingen har tilsynslege en gang pr uke. 

Du finner også fysioterapilokalene i 1. etasje ved hovedinngangen.

I andre etasje er det legekontor, kontor til tjenesten for psykisk helse og rus, helsestasjon, kontor til avdelingssykepleier og avdelingsleder. I samme etasje er det også 3 omsorgsboliger.

I nærområdet til Røyrvik Omsorgssenter ligger det 5 omsorgsboliger.

Besøksadresse:

Røyrvik Omsorgssenter har adressen Bergveien 16, 7898 Limingen

Til toppen