Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk er et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunenes ansvar for det forbyggende helse- og omsorgsarbeidet rettet mot eldre , og bidra til økt mestring i eget liv.

Rundskriv om forebyggende hjemmebesøk