Kreftomsorg

Kreftomsorg

Kreftsykepleier kan gi tilbud til pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet. Kreftsykepleier utfører støttesamtaler med pasient og/eller pårørende, utfører hjemmebesøk, gir praktisk bistand og samarbeider tverrfaglig med andre yrkesgrupper i Røyrvik kommune.

Tilbudet er frivillig og gratis, og krever ikke at man mottar andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Man behøver ikke henvisning fra fastlege.

Målet med den kommunale kreftomsorgen er en brukerorientert omsorg hvor både pasient og pårørende opplever å få dekt sine behov.

Kreftsykepleier skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i hele kommunen.

Kreftsykepleier har taushetsplikt.

I Røyrvik kommune er Evelyn Skage kreftsykepleier.

Til toppen