Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

Jordmor tilbyr svangerskapskontroller. Du velger selv om du vil gå hos lege eller jordmor i svangerskapet. Den første kontrollen bør du bestille når du finner ut at du er gravid. Det er anbefalt 8 kontroller i svangerskapet, inkludert rutine ultralyd rundt uke 20.

Hva kan forventes av oss:

Ved første kontroll får du videre informasjon om anbefalte kontroller under svangerskapet. Jordmor vurderer hvilken oppfølging du trenger, og henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov. Jordmor kan henvise til tidlig ultralyd, og andre undersøkelser ved gynekologisk poliklinikk. Vi samarbeider med legekontoret og helsestasjon. Jordmor er behjelpelig med prevensjonsveiledning, kan skrive ut resepter og sette inn/fjerne spiral og p-stav. Jordmor tar også celleprøver.

Hva forventes av deg:

Du tar selv kontakt med jordmor eller legekontor for bestilling av time.

Betaling:

Alle timer hos jordmor er gratis. Timer utenfor svangerskap kan medføre en kostnad.

Kontakt:

Jordmor er tilstede i Røyrvik hver tirsdag.

Ring legekontor for timebestilling. 

Nyttige lenker

Nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Nasjonalfaglig retningslinjer for barselomsorgen

Matportalens råd om kosthold til gravide

Til toppen