Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonstilbudet er en lovpålagt tjeneste for alle barn 0-5 år.

Helsestasjonen 0-5 år er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hele barnebefolkningen. Målet er å bidra til barns fysiske, psykiske og sosiale helse og styrke og støtte foreldre i å mestre foreldrerollen. Helsestasjonen skal avdekke sykdom og skjevutvikling, og være en ressurs for barn og familier som har behov for ekstra støtte og hjelp.

 

 

Hvem kan få 

Alle barn 0-5 år får innkalling til de faste helseundersøkelsene. Utenom dette er det bare å ta kontakt med oss på helsestasjon. Helsestasjon har tilbud om regelmessige konsultasjoner.

Konsultasjoner helsestasjon 0-5 år
Alder Konsultasjoner
0-2 uker Hjemmebesøk av helsesykepleier og jordmor
4 uker Helsestasjon med helsesykepleier
6 uker Helsestasjon med helsesykepleier og lege
3 måneder Helsestasjon med helsesykepleier. Vaksinering
4 måneder Helsestasjon med helsesykepleier og evt. fysioterapeut
5 måneder Helsestasjon med helsesykepleier. Vaksinering
6 måneder Helsestasjon med helsesykepleier og lege
7-8 måneder Helsestasjon med helsesykepleier
10 måneder Helsestasjon med helsesykepleier
12 måneder Helsestasjon med helsesykepleier og lege. Vaksinering
15 måneder Helsestasjon med helsesykepleier. Vaksinering
18 måneder Helsestasjon med helsesykepleier
2 år Helsestasjon med helsesykepleier og lege
4 år Helsestasjon med helsesykepleier

Vaksiner til barn etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet

I tillegg til de regelmessige konsultasjonene tilbys: 

 • Barselgrupper etter behov
 • Rådgivning og veiledning

Vanlige utfordringer foreldre tar opp på helsestasjonen

 • Jeg har problemer med ammingen.
 • Jeg føler meg deprimert etter fødsel.
 • Barnet mitt spiser ikke, er så kresen.
 • Jeg har et barn som gråter nesten hele tiden.
 • Barnet mitt ligger skjevt, kan det ha en låsing i nakken?
 • Barnet mitt sover ikke om natten.
 • Barnet vårt er så sjenert og engstelig.
 • Barnet mitt hører ikke på meg.
 • Det er vanskelig å være mamma og pappa.

Helsestasjonen samarbeider med flere tjenester, bl. a. fysioterapeut, barnehager, skolehelsetjenesten, barnevern, PPT, psykiatritjenesten og sykehuset der det er behov for deres fagkunnskap.

 

Hva forventer vi av deg

Har du nylig flyttet til Røyrvik og har barn under skolealder, ring oss for å etablere kontakt. Du må gjerne kontakte helsestasjonen med spørsmål om sykdom, men dersom barnet ditt er akutt sykt må du kontakte fastlege eller legevakt. På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjon. Ta kontakt dersom du er i tvil.

Betaling

Konsultasjonene på helsestasjon er et gratis tilbud til alle barn 0-5 år

 

Hvem er vi og når kan du treffe oss?

Helsestasjonen i Røyrvik består av sykepleier i helsesykepleierstilling, jordmor og lege.

Sykepleieren i helsesykepleierstilling er tilstede hver dag 08.00-15:30,

Mandager i oddetallsuker

Fredager i partallsuker. 

Jordmor er på helsestasjonen hver tirsdag. 

Lege er tilstede på helsestasjon onsdager 10.00-12.00.

 

Nyttige lenker

LENKE TIL TRINES BROSJYRE HELSESTASJON «Velkommen til helsestasjon»

Barnets utvikling 0-4 år

Kostholdsråd for ammende

Gode råd ved feber

Er jeg for syk til å gå i barnehagen

Barns miljø og sikkerhet 

Sikring av barn i bil

Vaksiner til barn etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet 

Nasjonalfaglig retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten

Til toppen