Flyktninghelsetjenesten

Flyktninghelsetjenesten

Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre gode og likeverdige tjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Flyktninghelsetjenesten er en koordinerende, veiledende og rådgivende tjeneste til nyankomne flyktninger som bosettes i Røyrvik kommune.

Hvem kan få

Flyktninghelsetjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr ulike tjenester i oppstartsfasen. Formålet med tjenesten er å hjelpe brukerne videre i systemet slik at nødvendig helsehjelp kan gis.
Barn mellom 0-18 år bruker det ordinære helsestasjonstilbudet.

Hva kan forventes av oss:

• Samtale på helsestasjonen/psykisk kartlegging
• Smitteverntiltak/hepatitt B vaksine tilbys alle, og er gratis for dem under 25 år
• Hørselstest/synstest
• Hjelp til å få fastlege og tannlegebehandling
• Helserettet undervisning
• Hjemmebesøk

Betaling

Tilbudet som gis i flyktninghelsetjenesten er gratis for hver enkelt bruker. Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner.

Kontakt

Flyktninghelsetjenesten består av helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier og lege.
Til toppen