Velkommen til Røyrvik!

Her finner du Norges nest eldste nasjonalpark, Børgefjell nasjonalpark. 

Innfallsport til Børgefjell/Byrkije nasjonalpark

Røyrvik sentrum innfallsport til nasjonalparken. I sentrum finner du flere servicetilbud som gjestegård, bensinstasjon og butikk. Turistinformasjonen Visit Børgefjell har informasjon om de tilbud som finnes i kommunen. Visit Børgefjell er lokalisert på bensinstasjonen.   

Kulturliv og aktiviteter

Røyrvik har et rikt kulturliv og arrangerer ulike aktiviteter året rundt. Informasjon om arrangement finner du på "Hva skjer i Røyrvik" eller på Foreningsportalen.  

Vi har basseng, ballbinge, idrettshall, bygdemuseum, trimstudio, bygdekino, besøksseter, kafe, bakeri, turstier, trimtopper med mer.  

Næringsliv

Primærnæring

Røyrvik er beiteområde for tamreindrift og det er Tjåehkere sijte som har sin rein i vårt område. Tjåehkere sijte består av 12 driftsenheter. Landbruket med jord- og skogbruk drives det i alle grendene.  

Reiseliv

Vi har skisenter med alpinbakke og flere km med langrennsløyper. Mange i Røyrvik har hytter til utleie, og selger kort til jakt og fiske. Vi har store områder for jakt og mange fiskevann i kommunen. Reiselivet er mangfoldig, besøk turistinformasjon for å finne hvilke muligheter som finnes. 

Annet

Av annet næringsliv har vi en databedrift, flere byggfirma og andre ulike entreprenører. 

Historie

Første spor

Vi finner spor av bosetting fra steinalderen, og jakt, fangst og fiske var viktig næringvei langt inn i  på 1900-tallet. Samene har brukt områdene til reinbeite og boplass lenge og vi finner mange spor etter den samiske kulturen rundt omkring i kommunen. Etter hvert bosatte folk seg i de ulike grendene og bygde opp gårdsbruk for selvberging.

Egen kommune

Vi ble egen kommune i 1923, og hørte tidligere til Grong kommune. 

Gruvedrift

Fra 1913 ble de første gruva åpnet i Gjersvika og senere ble det åpnet gruve i Joma i Hudningsdalen. Siste gruva i Røyrvik ble lagt ned i 1998. På det meste var det omkring 150 personer ansatt i gruvene og vi hadde et innbyggertall på rundt 730 personer. 

Kraftkommune

Røyrvik kommune er en magasinkommune for vannkraft og den første konsesjonen som ble gitt for Tunnsjøen i 1942. Senere er det gitt konsesjon for vannkraft på magasinene Namsvatnet, Limingen, Vekteren og Tunnsjøflyan. 

Nasjonalparkkommune

Børgefjell nasjonalpark ble opprettet i 1963, som den andre nasjonalparken i Norge. Fra 2008 ble sertifisert til benytte merkevaren "Norges nasjonalparker" og sertifisert til den nye merkevaren i 2018. Ønsker du å vite mer om nasjonalparken kan du gå inn på borgefjellnasjonalpark.no

Ønsker du flytte til Røyrvik?

Informasjon om ledige stillinger og muligheter for leie av bolig finner du på hovedsiden til Røyrvik kommune. Se lenke nederst på denne siden. Kontaktinformasjon finner du også nederst på siden. 

Fakta om kommunen

Areal: 1585 km2

Innbyggere:  ca 460

Sentrum: Røyrvik sentrum

Grender:
Namsvatnet
Hudningsdalen
Gjersvika
Nyvik/Nyvikmoen
Tunnsjørøyrvika/Tjønnvika
Stallvika

Kommunens fjell: Dærga

Høyeste fjell: Jetnamsklumpen

Største innsjø: Tunnsjøen

Nyttige lenker

iNatur.no ut.no Visit Namdalen Børgefjell/Byrkije nasjonalpark