Filmer og bilder fra Røyrvik

Det er mange som har filmet sine opplevelser i Røyrvik, både natur- og kulturopplevelser og andre begivenheter. Her finner du et knippe av filmene hentet fra Youtube. 

Liten film fra Børgefjellsenteret, av Næjla Jåma

Fiskefeber - En ørretekspedisjon til Røyrvik, av TrønderTV

Natt i Naturen i Røyrvik 1-2. sept. 2018av Tundra Tours

Sørsamisk gievrie - tromme blir hentet fra fjellet i Røyrvik, av Saemien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter

Jomavideoen, av Arne Hanssen

Bygging av dam ved Namsvatnet i 2015, av Tore Løkke AS

Verdens beste musikkvideoav Røyrvik skole, 2018