Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år.

Hvem

Hvordan

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste året i barnehagen) og barn som er født i 2017 som har fylt 5 år.

 

Comirnaty 10 mikrogram/dose

 

 

 

 

Barn født i 2010 som er fylt 12 år kan få Comirnaty 30 mikrogram/dose

 

  • Foresatte kan la sitt barn vaksineres dersom de ønsker det.

        Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (Tilsvarende gruppe som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Barn og ungdom født 2006, 2007, 2008 (ungdomsskolen) og

2009 (siste året på barneskolen)

 

Comirnaty 30 mikrogram/dose

  • Foresatte kan la sitt barn vaksineres dersom de/barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp.
  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte og barnet selv ønsker det

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (Elever på videregående skole)

 

Comirnaty 30 mikrogram/dose

  • Alle bør grunnvaksineres med 2 doser
  • De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen

 

For barn og ungdommer er det en åpning for vaksinering (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinasjon ut ifra egen situasjon.

For de eldste ungdommene (født 2003, 2004 og 2005) er det en tydelig anbefaling om grunnvaksinasjon, og denne gruppen bør ta imot grunnvaksineringen (altså to doser).

Hvor godt beskytter vaksinen barn 5-15 år?

Barn får svært god beskyttelse av koronavaksine. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god

allerede tre uker etter vaksinering med én dose. Denne aldersgruppen får generelt svært

god effekt av vaksiner, og den vil sannsynligvis være bedre enn for eldre aldersgrupper. Det

gjelder også for omikronvarianten. Vaksinens beskyttelse mot å bli smittet og mot mild

sykdom er lavere enn mot alvorlig sykdom.

Bivirkninger:

Det er begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger ved vaksinasjon av barn 5-11 år, og kort

oppfølgingstid. Man kan derfor ikke utelukke hittil ukjente bivirkninger for denne aldersgruppen, sjeldne eller bivirkninger som kommer til syne lenge etter vaksinering. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Barn i alderen 5-11 år får oftere smerter på injeksjonsstedet, men litt sjeldnere bivirkninger som tretthet, hodepine,

muskelsmerter og feber sammenlignet med ungdom og unge voksne. Allergiske reaksjoner

forekommer hos enkelte, også barn og ungdom.

Samfunnsnytten:

Samfunnsnytten ved vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år er også vurdert,

men vektlegges ikke like sterkt som den individuelle nytten hos disse. Betydningen av å

vaksinere hele barnebefolkningen er liten når smitten likevel spres blant vaksinerte.

Vaksinasjon av barn og andre dose til 12-15 åringer kan ha effekt på smittespredningen,

men med etablering av omikron er effekten sannsynligvis kortvarig og begrenset.

Ved gjennomgått covid-19 infeksjon:

Gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinedose. Norske data viser at gjennomgått infeksjon hos ungdom kan gi svært god beskyttelse mot ny infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden.

Folkehelseinstituttet vurderer derfor at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-

15 år bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra helsemyndighetene.

Samtykke

Til barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må det innhentes samtykke fra begge foresatte

der det er felles foreldreansvar. Dette må gjøres før vaksinasjonen gjennomføres. Er barnet i

stand til å danne seg egen synspunkter på vaksinasjon skal barnet få informasjon og

mulighet til å si sin menig før samtykke gis. Fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Samtykkeskjema finnes her: https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/

Ytterligere informasjon:

Gjennomføring av vaksinasjon

Ring Legekontoret i Røyrvik (telefon: 74336342) for å bestille time til vaksinering. Legekontortelefon er tilgjengelig Mandag, Torsdag og Fredag mellom kl. 09:00-11:00. Tirsdag og Onsdag mellom kl. 09:00-15:00.

Til toppen