Ansattsøk

Tina Margrethe Østby

Stillingstittel
Raeriestæjja jåarta/ sæjjasadtje motovrevuajahtahke / Rådgiver jord / vikar motorferdsel
Avdeling
Bijjie-Namdaelien laanteburrie jïh miehtjiesdajve / Øvre Namdal landbruk og utmark
Telefon jobb
90568697
Til toppen