Ansattsøk

Andreas Leistad

Stillingstittel
Raeriestæjja skåajje jïh miehtjiesdajve / Rådgiver skog og utmark, GIS
Avdeling
Bijjie-Namdaelien laanteburrie jïh miehtjiesdajve / Øvre Namdal landbruk og utmark
Telefon jobb
93096128
Til toppen