Ansattsøk

Lars Kristian Bjørnli

Stillingstittel
Raeriestæjja skåajje jïh miehtjiedajve/ Rådgiver skog og utmark
Avdeling
Bijjie-Namdaelien laanteburrie jïh miehtjiesdajve / Øvre Namdal landbruk og utmark
Telefon jobb
41510952
Til toppen