Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Ansattsøk

Frank Åge Aspnes

Stillingstittel
Ektievoeteåvtehke tjïeltenteknihke/ Enhetsleder kommunalteknikk
Avdeling
Plan- drift og eiendom
Telefon jobb
95246944
Til toppen