Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Plan drift og eiendom - Øvre Namdal landbruk og utmark

Ansatte i avdelingen Øvre Namdal landbruk og utmark
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skog og utmark 415 10 952 415 10 952
Rådgiver jordbruk og utmark 901 71 485 901 71 485
Rådgiver jord 482 31 037 482 31 037
Sekretær Motorferdsel 970 47 831 970 47 831
Til toppen