Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Plan drift og eiendom - Plan og byggesak

Ansatte i avdelingen Plan og byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver plan 469 32 510 469 32 510
Rådgiver GIS 905 23 877 905 23 877
Rådgiver byggesak 948 69 568 948 69 568
Rådgiver kart 469 48 926 469 48 926
Rådgiver plan og byggesak 469 10 610 469 10 610
Til toppen