Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Oppvekst og mangfold

Ansatte i avdelingen Oppvekst og mangfold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass. enhetsleder 74 33 63 25 947 88 205
Kulturskoleleder 74 33 63 29 472 63 982
Lærer norskopplæring/flyktningekonsulent 74 33 63 19 979 83 699
Flyktningekonsulent 74 33 63 84 975 77 733

Sten Jønsson har 20% stilling som flyktningekonsulent i Røyrvik kommune, og 50% stilling i Lierne kommune.

Konsuleente/konsulent - Gïeleaernie 74 33 63 41 951 34 050

Klikk for stort bilde Berit Ellen Gaino Jåma har nord-samisk bakgrunn. Flyttet til Røyrvik i 1987. 

Jobber 50% på Gïeleaernie og 50% på forvaltningen.

Driver med reindrift ilag med familien i Tjåakeresijte.

.

Ass. Barnehagestyrer 74 33 63 22 970 07 499
Enhetsleder 74 33 63 20 901 06 177
Flyktningekonsulent 74 33 63 05 975 41 805
Pedagogiskleder barnehage 74 33 63 24 916 23 339
Avdelingsleder 74 33 63 85 995 16 564

Klikk for stort bildeGeir Staldvik ble ansatt som avdelingsleder for oppvekst og mangfold i august 2019. Han er født og oppvokst i Røyrvik kommune, men bor i nabokommunen Namsskogan.  

Språkkonsulent 0046725770566 0046725770566

Klikk for stort bilde Maidi Steinfjell er språkkonsulent i Sør-samisk språk. Hun oversetter artikler, utlysninger og tekster fra norsk til sør-samisk. Hun er født og oppvokst i Røyrvik, men bor nå i Kiruna.

Til toppen