Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelkontakt syn/hørsel 74 33 63 56
Legesekretær 74 33 63 46
Avdelingsleder 74 33 63 53
Fysioterapaut 74 33 63 50 452 93 075
Helsesøster 74 33 63 42 917 42 594
Avdelingssykepleier 74 33 63 54 456 00 449
Jordmor 74 33 63 42 951 03 999
Psykiatrisk sykepleier 74 33 63 52
Til toppen