Legetjeneste

Tjenesten består av kommunens fastlegekontor, kommunelege og legevakt.

Alle dager fra kl.15.30 til 08.00 er det legevakten i indre Namdal som har legevakt for Røyrvik. Da er oppmøtested  Grong Legekontor

 

Åpningstid og besøkstid ved fastlegekontoret:

Besøkstid legekontor

Besøkstid legekontor
Dag Tidspunkt Oppdrag
Mandag kl 9.00-11.00 Prøvetaking og andre henvendelser
Tirsdag kl 9.00-15.00 Legedag
Torsdag kl 9.00-15.00 Legedag

Informasjon om legedager ved Røyrvik legekontor

Lege: Jochem Coypers

Uke 13 - uke 19 vikarierer Ranghild Smalås. 

Fastlegedag: tirsdag og torsdag. Prøvetaking kan gjøres mandag, tirsdag og torsdag. Trengs det legehjelp onsdag og fredag er Namsskogan kommune daglegevakt for Røyrvik kommune.

 

Telefontider legekontor

Telefontider legekontor
Dag Klokkeslett
Mandag kl 9.00-11.00
Tirsdag kl 9.00-15.00
Onsdag kl 9.00-11.00
Torsdag kl 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-11.00
  • Timebestilling og andre henvendelser tlf. 74 33 63 42
  • Nasjonal legevakt tlf. 116 117                                                                                     
  • Øyeblikkelig hjelp tlf. 113

 

Reseptfornying: Kan fornyes via https://www.helsenorge.no/

Det er hver enkelt sitt ansvar å følge med på når reseptene går ut og det viktig at fornyelse av resepter gjøres i god tid. Det det kan være andre oppdrag som prioriteres først. 

På helsenorge.no kan du finne informasjon om bytte av fastlege, dine resepter, dine vaksiner og frikort ordningen. Her kan du også søke om å få dekket en pasientreise og ellers lese om dine rettigheter.

Pris på legetjenesten vil variere ut fra diagnose og behandling. 

Helsenorge.no

Informasjon om fastlegeordningen