Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskoleleder 74 33 63 29 472 63 982

Oppvekst og mangfold

Ansatte i avdelingen Oppvekst og mangfold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskoleleder 74 33 63 29 472 63 982
Til toppen