Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Ansattsøk

Ansattoversikt


Oppvekst og mangfold

Ansatte i avdelingen Oppvekst og mangfold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsuleente/konsulent - Gïeleaernie 74 33 63 41 951 34 050

Klikk for stort bilde Berit Ellen Gaino Jåma har nord-samisk bakgrunn. Flyttet til Røyrvik i 1987. 

Jobber 50% på Gïeleaernie og 50% på forvaltningen.

Driver med reindrift ilag med familien i Tjåakeresijte.

.

Til toppen