Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Kommunalt regelverk for motorferdsel i utmark

Kommunalt regelverk for motorferdsel i utmark

Her finner du reglene som regulerer motorferdsel i utmark, som kjøring med snøscooter, ATV/firhjuling, båt, helikopter etc. 

Nasjonale regler for motorferdsel i utmark

Regelverket som regulerer motorferdsel i utmark er Motorferdselloven og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

Kommunale regelverk

For hver kommunestyreperiode lages det kommunale retningslinjer for søknader om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark. Disse finner du her. (DOCX, 31 kB)

Røyrvik kommune har i medhold av det nasjonale regelverket vedtatt forskrift om motorferdsel på vassdrag og forskrift for kommunalt løypenett snøscooter. Annen informasjon om snøscooterløypene finner du her.

I tilknytning til snøscooterløypene er det mulig med tilknytningsløyper. For mer informasjon om dette trykk her. 

Kontaktperson

Til toppen