Kulturskole

Kulturskole

Røyrvik Kulturskole - En kulturskole for alle!

Kulturskolen tar opp elever fra førskolealder som er hjemmehørende i kommunen.

Formålet med kulturskolen

Å utvikle barns og ungdoms musikalske og formskapende evner og fremme elevens forståelse og opplevelse av musikk, formingskunst og bevegelse som allmenne menneskelige og kunstneriske uttrykksformer.

Å utvikle elevens skapende ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet som fremmer kreativitet og gir økt livsglede og trivsel.

Å være en ressurs for skoleverket og det øvrige kultur- og organisasjonsliv i arbeidet for å oppnå forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

Skoleåret 2021/2022

Påmelding til skoleåret 2021/22 gjøres ved elektronisk skjema. Elektronisk søknadsskjema

De som allerede har plass trenger ikke søke. 

Elever som ønsker å melde seg inn, endre tilbud, eller avslutte må søke. Søknadsfrist 20. august. 

Fra høsten 2021 vil det være Magnhill Gaarder Dahl som er kulturskoleleder. Hun vil ha instrumentopplæring piano, sang og kor. Stein Rune Westgaard Otnæs har instrumentopplæring gitar/ukulele, slagverk, bass, fiolin og band. Nytt tilbud fra høsten 2021 blir dans, her vil Elisabeth Steen Perssonvære danselærer.  

Tilbud i kulturskolen

Generell informasjon

Gruppetilbud vil bli lagt til etter skoletid. Som hovedregel tilbys ikke individuell opplæring i skoletid.

Enkelte valg av instrument og gruppetilbud betinger at det finnes interesse, antall påmeldte og tilgjengelige lærere.

Tilbudet gjelder først og fremst barn og ungdom. Vi tar også gjerne imot forslag/ønsker på tilbud som ikke gis for øyeblikket!

Betalingssatser kulturskole
Grunnsatser Fra 1. august 2021
Gruppetilbud (barnekor, skolekor) 1850,-
Gruppetilbud (band) 2060,-
Individuell opplæring alene/gruppe 2370,-
Dans (30 ganger a 60 min.) 1130.
Søskenmoderasjon 50 %
Tilbud 2, 3 osv, så lenge skolen ikke har venteliste 50%
Full pris betales på dyreste tilbud

Moderasjoner:

  1. 50% søskenmoderasjon
  2. 50% prismoderasjon på tilbud så lenge skolen ikke har venteliste.
  3. Full pris betales på dyreste tilbud. 

Vedtekter (DOCX, 71 kB)

Kulturskoletilbudet dans endrer sine grupper fra januar 2022. Søknadsfrist for det nye tilbudet er 31. desember 2021. 

Konserter som er digitale finner du på denne siden. God fornøyelse!

Til toppen