Kulturskole

Kulturskole

Røyrvik Kulturskole - En kulturskole for alle!

Kulturskolen tar opp elever fra førskolealder som er hjemmehørende i kommunen.

Formålet med kulturskolen

Å utvikle barns og ungdoms musikalske og formskapende evner og fremme elevens forståelse og opplevelse av musikk, formingskunst og bevegelse som allmenne menneskelige og kunstneriske uttrykksformer.

Å utvikle elevens skapende ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet som fremmer kreativitet og gir økt livsglede og trivsel.

Å være en ressurs for skoleverket og det øvrige kultur- og organisasjonsliv i arbeidet for å oppnå forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

Påmelding

Påmelding til gjøres ved elektronisk skjema. Elektronisk søknadsskjema

De som allerede har plass trenger ikke søke. 

Elever som ønsker å melde seg inn, endre tilbud, eller avslutte må søke. Søknadsfrist 1. august. 

Generell informasjon

Gruppetilbud vil bli lagt til etter skoletid. Som hovedregel tilbys ikke individuell opplæring i skoletid.

Enkelte valg av instrument og gruppetilbud betinger at det finnes interesse, antall påmeldte og tilgjengelige lærere.

Tilbudet gjelder først og fremst barn og ungdom. Vi tar også gjerne imot forslag/ønsker på tilbud som ikke gis for øyeblikket!

Betalingssatser kulturskole

Betalingssatser kulturskole
Grunnsatser Fra 1. august 2021 Fra 1. august 2022
Gruppetilbud (barnekor, skolekor) 1850,- 1900,-
Gruppetilbud (band) 2060,- 2100,-
Individuell opplæring alene/gruppe 2370,- 2400,-
kortkurs forskjellige kulturtilbud 600,- 620,-
Søskenmoderasjon 50 % 50 %
Tilbud 2, 3 osv, så lenge skolen ikke har venteliste 50 % 50 %
Full pris betales på dyreste tilbud

Moderasjoner:

  1. 50% søskenmoderasjon
  2. 50% prismoderasjon på tilbud så lenge skolen ikke har venteliste.
  3. Full pris betales på dyreste tilbud. 

Vedtekter (DOCX, 71 kB)

Konserter som er digitale finner du på denne siden. God fornøyelse!

Til toppen