Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Kulturskole

Kulturskole

Kulturskolen tar opp elever i skolepliktig alder fra og med 1.klasse som er hjemmehørende i kommunen.

Opptak 

skjer ved slutten av vårsemesteret.

Elektronisk søknadsskjema .

 

Betalingssatser kulturskole
Betalingssatser kulturskole
Grunnsatser 2020
Gruppetilbud (barnekor, skolekor) kr 1800,-
Gruppetilbud (kunstkarusell, band) kr 2000,-
Individuell opplæring alene/gruppe 2300,-
Kortkurs turn - (24 ganger a 90 min.) 1500,-
Kortkurs turn (24 ganger a 60 min.) 1100,-
Kortkurs forskjellige kulturtilbud (varierende varighet) kr 600,-

 

Moderasjoner:

50% søskenmoderasjon

50% prismoderasjon på tilbud så lenge skolen ikke har venteliste.

Full pris betales på dyreste tilbud. 

Vedtekter (DOCX, 71 kB)

Til toppen