Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Kulturskole

Kulturskole

Røyrvik Kulturskole - En kulturskole for alle!

Kulturskolen tar opp elever fra førskolealder som er hjemmehørende i kommunen.

Formålet med kulturskolen

Å utvikle barns og ungdoms musikalske og formskapende evner og fremme elevens forståelse og opplevelse av musikk, formingskunst og bevegelse som allmenne menneskelige og kunstneriske uttrykksformer.

Å utvikle elevens skapende ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet som fremmer kreativitet og gir økt livsglede og trivsel.

Å være en ressurs for skoleverket og det øvrige kultur- og organisasjonsliv i arbeidet for å oppnå forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

Tilbud i kulturskolen

Generell informasjon

Gruppetilbud vil bli lagt til etter skoletid. Som hovedregel tilbys ikke individuell opplæring i skoletid.

Enkelte valg av instrument og gruppetilbud betinger at det finnes interesse, antall påmeldte og tilgjengelige lærere.

Tilbudet gjelder først og fremst barn og ungdom. Andre voksne kan gis undervisning dersom det ikke er ventelister. Vi tar også gjerne imot forslag/ønsker på tilbud som ikke gis for øyeblikket!

Opptak 

Søknadsfrist 31. mai 2020 for skoleåret 2020/2021. 

Elektronisk søknadsskjema

 

Betalingssatser kulturskole
Grunnsatser Fra 1. august 2021 Til 1. august 2021
Gruppetilbud (barnekor, skolekor) 1850,- 1800,-
Gruppetilbud (band) 2060,- 2000,-
Individuell opplæring alene/gruppe 2370,- 2300,-
Kortkurs turn - (30 ganger a 90 min.) 1550,- 1500,-
Kortkurs turn (30 ganger a 60 min.) 1130. 1100,-
kortkurs forskjellige kulturtilbud 600,- 600,-
Søskenmoderasjon 50 % 50 %
Tilbud 2, 3 osv, så lenge skolen ikke har venteliste 50% 50 %
Fyll pris betales på dyreste tilbud

 

Moderasjoner:

  1. 50% søskenmoderasjon
  2. 50% prismoderasjon på tilbud så lenge skolen ikke har venteliste.
  3. Full pris betales på dyreste tilbud. 

Vedtekter (DOCX, 71 kB)

Til toppen