Søke barnehageplass

Søke barnehageplass

Fristen for å søke om barnehageplass ved Røyrvik Oppvekstsenter, ved hovedopptak er 10. mars.

Barnehagen er en del av Røyrvik Oppvekstsenter med to avdelinger, Blåbærskogen fra 0-3 år og Moltmyra 3-6 år. 

Alle som i dag har plass i barnehagen, og ikke tenker å utvide antall dager i barnehagen trenger ikke å søke plass.  
Opptaket gjelder for de årene søkeren har behov for barnehageplass. (Hvis det er behov for utvidelse/ reduksjon av barnehageplassen må en søke om det.)

Barnehageåret er fra 01.08. til 31.07.

Søknadsfristen er innen 10.03.

Rett til barnehageplass

For å ha rett til barnehageplass etter §12 «Lov om barnehager» må barnet være bosatt i Røyrvik kommune, og søknaden må være levert innen fastsatt frist.

  1. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra august.
  2. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få tilbud om plass i barnehage innen kommunen fra den måneden barnet fyller ette år.

Oppsigelse

Hovedopptaket gjelder fra 01.08, og fram til skolestart eller til plassen sies opp.

Oppsigelse av barnehageplassen må skje før den 15. i måneden for å slippe å betale for neste måned. jf. «Vedtekter for barnehagen i Røyrvik kommune, punkt 5».

Tidligere opptak

Er det behov for plass tidligere 1. august, er det mulig å søke på det.

Råd

For at oppholdet i barnehagen skal bli en positiv opplevelse for barnet, viser det seg at tilbud under 2 dager pr. uke ikke er noen god løsning.


Her er lenke til elektronisk søknadsskjema

Røyrvik kommune åpnet et samisk barnehagetilbud fra høsten 2021.

Til toppen