Priser og betaling

Priser og betaling

Betalingsatser barnehage

Betalingsatser barnehage
Prosent Dager pr. uke Pris pr mnd (fra 1.1.2022) Pris pr mnd (fra 1.8.2022) Matpenger 2022
100 5 3315,- 3050,- 500,-
90 5/4 2983,- 2745,- 450,-
80 4 2652,- 2440,- 400,-
70 4/3 2320,- 2135,- 350,-
60 3 1989,- 1830,- 300,-
50 3/2 1657,- 1525,- 250,-
40 2 1326,- 1220,- 200,-
Ekstradager fast plass 350,- 350,-
Søskenmoderasjon for 1 søsken -30 % -30 %
Søskenmoderasjon for 2 og flere søsken -50 % -50 %

Søskenmoderasjon / Redusert betaling i barnehage / 20 timers gratis tilbud:

Det gis 50 % søskenmoderasjon for det andre barnet og oppover.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
2. Alle to- tre, fire og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under 548.500,- har rett på gratis kjernetid på 20 timer per uke.

Den enkelte familie må selv søke om reduksjon og vil bli behandlet individuelt. Søker må legge fram selvangivelsen eller annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside/ skole og barnehage/ barnehage.

INORMASJON OG GRATIS KJERNETID OG REDUSERT BETALING I BARNEHAGE

Til toppen