Oppsigelse og permisjon

Oppsigelse og permisjon

Oppsigelse må skje skriftlig innen 15. i måneden for å slippe å betale for neste måned.

Fravær skal meldes til personalet. Er barnet borte i 14 dager uten at personalet er varslet, tapes retten til plassen i barnehagen. Dette gjelder også hvis barnet møter uregelmessig gjennom lengre tid uten at personalet er varslet.

Ved sammenhengende sykdomsfravær i mer enn 14 dager, men ikke over 1 måned, betales halv kontingent. Ved sykdomsfravær over 1 måned slettes kontingenten for tiden sykdommen varer. Sykefraværet må legitimeres med sykeattest.

Til toppen