Barn med spesielle behov

Barn med spesielle behov

Barn med særskilte behov

Støttetiltak

Støttetiltak kan gis individuelt eller i gruppe. Eksempler på tiltak som kan gis av Røyrvik kommune:

  • Styrket språktilbud til minoritetsbarn
  • Ekstra bemanning i barnehagen
  • Veiledning til ansatte og foreldre
  • Organisering i mindre grupper
  • Spesialpedagogisk hjelp for barn 0-6 år
Til toppen