Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og tar tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Koronatelefon 906 02 577

Kulturminneplan

Kulturminneplanen

Kulturminneplan for Røyrvik kommune har vært ute på høring fram til 31.08.2020. Høringsuttalelsene gjennomgås og planen legges fram til politisk behandling i løpet av høsten. 

Høringsutkast

 

Høringsuttalelser

Ingen høringsuttalelser ser kommet inn i perioden. 
Til toppen