Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Røyrvik Omsorgssenter

Røyrvik Omsorgssenter

Røyrvik kommune har samlet alle sine helse- og omsorgstjenester i samme bygning.

Klikk for stort bildeHovedinngang omsorgssenter   

 

Røyrvik Omsorgssenter inneholder:

 

I sokkel etasjen finner du 4 omsorgsleiligheter

I første etasje finner du sykehjemsavdelingen som har 13 enkelt rom. Vi har også eget kjøkken og vaskeri.

Her finner du også fysioterapilokalene.

I andre etasje er det legekontor, kontor til tjenesten for psykisk helse og rus, helsestasjon, kontor til avdelingssykepleier og avdelingsleder. I samme etasje er det også 3 omsorgsboliger.

I lokalene har vi også 2 hybler som kan benyttes hvis noen skulle ha behov for nærhet til tjenestene i en kortere periode.

I nærområdet til Røyrvik Omsorgssenter ligger det 5 omsorgsboliger.

Til toppen