Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Skoleruten - ferie og fridager

Skolens ferie og fridager

Her finner dere informasjon om skolestart, fridager og skoleslutt. 

Skolerute 2020/2021
Skolerute 2020/2021
ukenr dag dato fridager
35 Mandag 17.aug Første skoledag
41 Mandag-fredag 5.-9. okt Høstferie
48 Mandag 23. nov. Planleggingsdag
52 Mandag 21.des Sisteskoledag før jul: langdag
1 Tirsdag 05.jan Første skoledag
8 Mandag - Fredag 22.-26. feb Vinterferie
13 Mandag -Fredag 29. mars- 2. apr Påskeferie
14 Mandag 05.apr Fri 2. påskedag
15 Mandag-fredag 12.-16. apr Vinteruke
19 Torsdag - Fredag 13.-14. mai Fri (Kr.h.f.dag og inneklemt dag)
20 Mandag 17.mai Fri
21 Mandag 24.mai Fri 2. pinsedag
24 Torsdag 17.jun Siste skoledag

 

 
Til toppen