Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

HOVEDOPPTAK VED RØYRVIK OPPVEKSTSENTER, AVDELING BARNEHAGE

Røyrvik Barnehage er en del av Røyrvik Oppvekstsenter med to avdelinger, Blåbærskogen fra 0-3 år og Moltmyra 3-6 år. 
Alle som i dag har plass i barnehagen, og ikke tenker å utvide antall dager i barnehagen trenger ikke å søke plass.  
Opptaket gjelder for de årene søkeren har behov for barnehageplass. (Hvis det er behov for utvidelse/ reduksjon av barnehageplassen må en søke om det.)

Rett til barnehageplass

For å ha rett til barnehageplass etter §12 «Lov om barnehager» må barnet være bosatt i Røyrvik kommune, og søknaden må være levert innen fastsatt frist.
1. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra august.
2. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få tilbud om plass i barnehage innen kommunen fra den måneden barnet fyller ette år.

 

Opptaket gjelder fra 01.08, og fram til skolestart eller til plassen sies opp.

Oppsigelse av barnehageplassen må skje før den 15. i måneden for å slippe å betale for neste måned. jf. «Vedtekter for barnehagen i Røyrvik kommune, punkt 5».
Er det behov for plass tidligere ser vi på den. For at oppholdet i barnehagen skal bli en positiv opplevelse for barnet, viser det seg at tilbud under 2 dager pr. uke ikke er noen god løsning.

Barnehageåret er fra 01.08. til 31.07.

Søknadsfristen er innen 10.03.

 


Her er lenke til elektronisk søknadsskjema

  

Til toppen