Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Kulturminneplan

KULTURMINNEPLAN - HØRING

Kulturminneplan for Røyrvik kommune legges ut til offentlig høring.

Frist for uttalelser til planen settes til 31.08.20

Uttalelser sendes til: postmottak@royrvik.kommune.no

Til toppen