Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune

Røyrvik Formannskap vedtok den 12.05.2020 å legge ut planforslaget til ny arealdel til offentlig ettersyn. Høringsfristen gikk ut 1. juli 2020 og her ligger forslaget som har vært til offentlig ettersyn og innkomne høringsuttalelser. 

Formannskapets vedtak

Røyrvik formannskap fattet i møte den 12.05.2020, sak 38/20 følgende vedtak:

 1. I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 vedtar Røyrvik formannskap å legge planforslaget «Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune 2018 – 2030, planID 2017001», som vist i plankart og bestemmelser, vedlegg 2 og 3, ut til offentlig ettersyn.
 2. I medhold av plan og bygningslovens § 12-14, jf. plan og bygningslovens § 12-10 varsles oppheving av reguleringsplan for Røyrvik sentrum, vedtatt 04.12.2009, planID 2009003.
 3. Høringsfrist settes til minimum 6 uker.

Intensjonen med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i Røyrvik kommune i tråd med nasjonale og regionale føringer. Planforslaget som nå legges frem baserer seg på planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2018. De endringer som er gjort er basert på merknader/innsigelser som kom i forrige høringsrunde.

Planforslaget

Under finner du de ulike dokumentene i planforslaget:

 

Digitalt kart finnes på kommunekart. 

Kommunekart

Høringsuttalelser

 1. Ungdommer i Røyrvik (PDF, 2 MB)
 2. Staldvika Utmarkslag (PDF, 53 kB)
 3. Odd Mikkelsen (PDF, 3 MB)
 4. Geir Staldvik (PDF, 112 kB)
 5. Statens vegvesen (PDF, 72 kB)
 6. Røyrvik skogeierlag (PDF, 71 kB)
 7. Allskog (PDF, 126 kB)
 8. Småvatna Fjellstyre (PDF, 63 kB)
 9. Utviklingslaget Fjelliv (PDF, 67 kB)
 10. Elin Jansson Fiskum (PDF, 66 kB)
 11. Røyrvik Fjellstyre (PDF, 358 kB)
 12. Anders Selliås m. flere (PDF, 385 kB)
  1. Kart 1 (PDF, 832 kB)
  2. Kart 2 (PDF, 876 kB)
  3. Kart 3 (PDF, 3 MB)
 13. Tommy Lindman (PDF, 116 kB)
 14. Hege Grøndal og Oddgeir Dahl (PDF, 63 kB)
 15. Hudningsdalen grendelag (PDF, 589 kB)
 16. Bård Toresen og Kristin Bustadmo (PDF, 63 kB)
 17. Hilde Staldvik (PDF, 148 kB) 
 18. Morten Magnar Namsvatn (PDF, 464 kB)
 19. Hallgeir Pedersen (PDF, 79 kB)
 20. Indre Namdal Bondelag (PDF, 85 kB)
 21. Rolf Åge Aagård og Elida Margrethe Solberg (PDF, 65 kB)
 22. Morten Staldvik Wallervand (PDF, 3 MB)
 23. Grunneiere i Røyrvik (PDF, 5 MB)
 24. Namsvatn tiltaks- og utmarkslag (PDF, 78 kB)
 25. Per Arne Rustad (PDF, 645 kB)
  1. Kart (PDF, 491 kB)
 26. Tjåehkere sijte (PDF, 558 kB)
 27. Karl Henrik Einarsen (PDF, 75 kB)
 28. Sametinget (PDF, 102 kB)
 29. Fylkesmannen i Trøndelag (PDF, 184 kB)
 30. Direktoratet for mineralforvaltning (PDF, 573 kB)
 31. Trøndelag Fylkeskommune (PDF, 217 kB)
 32. Mattilsynet (PDF, 480 kB)
 33. Terje Lundquist (PDF, 2 MB)
  1. Kopi av tidligere uttalelse (PDF, 6 MB)
  2. Kopi av kart fra generalplan (PDF, 807 kB) 
Til toppen