Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale Storlia industriområde

Røyrvik kommunestyre vedtok i sak 2023/594 den 5.9.2023 å legge forslag til utbyggingsavtale for arealbruksområdet omtalt som Storlia industriområde i kommuneplanens arealdel, eiendom GNR 71 BNR 344, til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelse sendes til postmottak@royrvik.kommune.no innen 1.12.2023.

Forslag til utbyggingsavtale RNP.pdf (PDF, 126 kB)