Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale Heggli

Røyrvik kommunestyre vedtok i sak 2023/595 den 5.9.2023 å legge ut forslag til utbyggingsavtale for boligområde på GNR 71 BNR 8 i reguleringsplan Røyrvik sentrum, planID 2009003, til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelse sendes til postmottak@royrvik.kommune.no innen 1.12.2023.

Forslag til utbyggingsavtale JE.pdf (PDF, 126 kB)