Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Kontrollutvalget

Røyrvik Kontrollutvalg

Kontaktinformasjon og møteplan til Røyrvik Kontrollutvalg. 

Kontrollutvalgets medlemmer
Kontrollutvalgets medlemmer
Funksjon Navn E-post
Leder Lars Arne Krukhaug lars.krukhaug@gmail.com
Nestleder Rune Skåren rune.skaren@gmail.com
Medlem Roger Hanssen rohanss@online.no
Medlem Helen Jønsson hjoensso@online.no
Medlem Marianne Ornæs marianne.ornaes@ntebb.no
Varamedlem Linda Vatshaug Forberskog linda.vatshaug@ntebb.no
Varamedlem Per Johan Rørvik peroggia@online.no
Varamedlem Marianne Krutå mariannekruto@hotmail.no
Varamedlem Arnt Michelsen arnt.mickelsen@gmail.com
Sekretariat Konsek Trøndelag IKS post@konsek.no

 

Møteplan for kontrollutvalget 2020
Møteplan for kontrollutvalget 2020
Dato:
18.02.2020
31.03.2020
05.05.2020
08.09.2020
10.11.2020

 

  • Alle møter er åpne for publikum. 
  • Møtene kunngjøres i Hi du hørd under "Kunngjøringer av møter i Røyrvik kommune".
  • Møtested og tid finner du under samme kunngjøring.

For mer informasjon om Røyrvik Kontrollutvalg klikk her. 

Til toppen