Informasjon til partier som skal stille liste

Her finner både den enkelte som skal stille til valg, samt partier som skal stille liste, informasjon fra Valgdirektoratet