Kommune- og fylkestingsvalg 2023

I Norge foregår valggjennomføringen over 2 perioder: 

  • Forhåndsstemmeperioden, som foregår fra 1. juli til og med fredag før valgdag
  • Valgdag, som i 2023 er mandag 11. september 

Innmeldte listeforslag til offentlig ettersyn: 

 

Informasjon til partier som skal stille liste: