Tilkallingsvikar i Røyrvik kommune

Ved følgende avdelinger søkes det etter tilkallingsvikarer:
Oppvekst- og mangfold, Helse og omsorgsavdelingen og avdeling for Plan, drift- og eiendom.

Ved skolen, barnehagen, SFO, kultur, samisk avdeling, sykehjemmet, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestere er det jevnlig behov for tilkallingsvikarer, i tillegg til personer som kan tre inn i kortere vikariater.

Røyrvik kommune søker med dette personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer.

For å stå på vikarliste kreves følgende:

Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon, i tillegg til hvor du ønsker å stå som tilkallingsvikar.
Ved eventuelle intervju, levere oppdatert CV, samt attester over utdanning og praksis.
Alle som arbeider på oppvekstsentret og på omsorgssentret må levere politiattest.
Kommunen kan bistå med utfylling av søknad.

Personer som allerede er registrert som tilkallingsvikarer, trenger ikke å søke.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.

Søkere som vil vise til fortrinnsrett må angi dette i søknaden. Vi tar forbehold om at interne overføringer, permisjoner m.m. kan medføre endringer i behov eller ledighet ved alle avdelinger.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Søknad sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside: www.Royrvik.kommune.no

Spørsmål kan rettes til personalleder June Dahlen Hansson,

June.Hansson@Royrvik.kommune.no, telefon 924 72 960.