Informasjon om koronavirus

Så langt ingen smittede i Røyrvik.

Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt med legekontoret tlf 743 36 342 eller legevakt tlf 116 117 for å avtale testing. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. Legekontorets telefontider er mandag, onsdag og fredag kl 9-11, tirsdag og torsdag kl 9-15.

Spørsmål om innreise til Norge, ring politiet på tlf 02 800

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Ledige stillinger

Tilkallingsvikar i Røyrvik kommune

Røyrvik kommune søker med dette personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer

Ved følgende avdelinger søkes det etter tilkallingsvikarer:

Oppvekst- og mangfold, Helse og omsorgsavdelingen og avdeling Plan, drift- og eiendom.

Ved skolen, barnehagen, SFO, samisk avdeling, flyktningeavdelingen, sykehjemmet, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestere er det jevnlig behov for tilkallingsvikarer, i tillegg til personer som kan tre inn i kortere vikariater.

For å stå på vikarliste kreves følgende:

  • Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon, i tillegg til hvor du ønsker å stå som tilkallingsvikar.
  • Ved eventuelle intervju, levere oppdatert CV, samt attester over utdanning og praksis.
  • Alle som arbeider på oppvekstsenteret må levere politiattest.
  • Oppvekstsentret kan bistå med å fylle ut i bekreftelse med formålet.

Personer som allerede er tilkallingsvikarer trenger ikke å søke.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. Vi tar forbehold om at interne overføringer, permisjoner m.m. kan medføre endringer i behov eller ledighet ved alle avdelinger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Søknad sendes elektronisk: 

Søknadsskjema 

Spørsmål kan rettes til personalleder June Dahlen Hansson, June.Hansson@Royrvik.kommune.no, telefon 924 72 760.

Til toppen