Økonomisjef 100 % fast stilling

Vi søker en engasjert og faglig sterk økonomisjef med god kunnskap og 
erfaring innen fagområdet.
Det vil være en fordel med kjennskap til økonomirapportering innenfor
kommunal forvaltning.
Røyrvik kommunen bruker Visma som økonomi- og saksbehandlingssystem.
 

Arbeidsområder:
Du vil som økonomisjef bli en viktig del av kommunedirektørens ledergruppe, ha en 
aktiv tilnærming til daglige utfordringer og langsiktige beslutninger.

Ha ansvar bl.a. for kommunes regnskap, økonomistyring, rapportering, kontrolloppgaver,
 eiendomsskatt, budsjett og økonomiplan.

Rådgiving overfor avdelingene i kommunen. 

Vi søker deg som har:
•    Relevant utdanning på høgskolenivå.
•    Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
•    Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
•    Kjennskap til kommunale regnskapsregler.
•    Løsningsorientert med evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeiderne.
•    Gode samarbeidsevner med evne til å ta utfordringer, samt være faglig nysgjerrig og
      ta ansvar for egen utvikling.
•    Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.

Personlige egenhet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr: 
•    Lønn etter avtale
•    Lederavtale
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, ulykke og gruppelivsforsikring  
•    Fleksibel arbeidstid
•    Gratis barnehage med kontinuerlig opptak

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt
.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef
June Dahlen Hansson
tlf.: 924 72 960, epost: June.Hansson@Royrvik.kommune.no    

Tiltredelse: 01.04.24 eller etter avtale

Søknaden sendes:  
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside  
www.royrvik.kommune.no
 
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til eventuelt jobbintervju. 
Søknadsfrist: 27.02.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.