Ledige stillinger

LEDIG STILLINGER I HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN RØYRVIK KOMMUNE.

50 % fast stilling som helsefagarbeider, arbeid hver tredje helg, tiltredelse etter avtale

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.
Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken. 
 

Stillingens arbeidsområde kan være:
•    planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke og
     mennesker med sammensatte og komplekse behov 
•    sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og
     kompetanseområde
•    bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere forhold om pasienten og hva slags
     helsehjelp som gis hvorfor 
•    utføre grunnleggende førstehjelp ved behov
•    assistere med personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening for å opprettholde
     brukerens funksjonsnivå
•    bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer,
     lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske       medisindispensere 
•    tilberede måltider og kartlegge ernæringssituasjon
•    miljørettede tiltak og aktiviteter 
•    Det må regnes med å måtte utføre oppgaver ved alle av avdelingens tjenester

Vi kan tilby:
•    Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
•    Selvstendige og spennende oppgaver i en avdeling i utvikling og vekst
•    Muligheter for faglig og personlig utvikling
•    Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre
     utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap   

Kompetanse:
•    Krav om utdanning som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
•    Krav om autorisasjon
•    Må beherske norsk skriftlig og muntlig
•    Søker må ha førerkort

Personlige egenskaper:
Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt.
Som helsefagarbeider må du ha evne til å bry deg om andre. Du må du ha gode samarbeidsevner siden du i tillegg til pasienter og brukere også samarbeider med pårørende og andre yrkesgrupper. Evne til læring og omstilling er viktig.

Lønns- og tilsettingsvilkår:
•    Tarifflønn
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. Arbeidsmiljøloven § 14.3 og HTA kap. 1 § 2.3

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknaden sendes:
Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside
www.royrvik.kommune.no

Kontakter:
Nina Øie Devik, avdelingsleder 481 18 095 – epost  Nina.Devik@royrvik.kommune.no 
Kjetil Sellæg, avdelingssykepleier 456 00 449 - epost kjetil.selleg@royrvik.kommune.no 


Søknadsfrist: 31.01.22 

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju.
Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.


 

Til toppen