Ledig 2 x 30 % fast stilling, hjemmebaserte tjenester

Ledig 2 x 30 % fast stilling, hjemmebaserte tjenester

Ved Plan- drift og eiendomsavdelingen er det ledig 2 x 30 % stilling, hjemmebaserte tjenester. Stillingen inngår i renholdsteamet og er underlagt renholdsleder. 

Arbeidsoppgaver:
•    Praktisk bistand i hjemmet. 
•    Kan bli satt til andre oppgaver som vaskeri og renholdstjenester ved behov

Vi søker en person som:
•    Har relevant utdanning/praksis
•    Jobber selvstendig
•    Har god muntlig og skriftlig fremstilling i norsk
•    Har noe data kunnskap
•    Har førerkort klasse B
•    Er kreativ med tanke på å samordne aktiviteter til en velfungerende og brukervennlig
     avdeling. 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Lønns- og tilsettingsvilkår:
•    Tarifflønn
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
•    Kommunen har tjenestebil, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten.
•    Før tilsetting må gyldig politiattest framlegges.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 og hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3. 

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt

Søknaden sendes:
Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.Royrvik.kommune.no 

Tiltredelse etter avtale

Kontakt:
Enhetsleder Frank Aspnes, tlf.: 952 46 944, e-post frank.aspnes@royrvik.kommune.no  
 
Søknadsfrist 14.08.22

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

Til toppen