Kommunedirektør

Er du en strategisk leder med et stort engasjement            for samfunnsoppdraget, demokrati og lokalsamfunn?

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune
Røyrvik kommune er en fjell-kommune i Trøndelag. Kommunen grenser til Nordland fylke i nord, Sverige i øst, Namsskogan kommune i vest og Lierne kommune i sør.
Selv om kommunen i dag er den største lokale arbeidsgiveren er landbruk med reindrift, 
naturbasert reiseliv, bygg og anlegg samt  data- og informasjonsbehandling
viktige næringer for kommunen. Røyrvik kommune har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud, et rikt kultur- og foreningsliv og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår.

Utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt i Røyrvik, da kommunen inngår i
forvaltningsområdet for samisk språk og er tospråklig. Røyrvik har en fantastisk
natur og store deler av Børgefjell nasjonalpark finner du nettopp i Røyrvik. 
Nasjonalparkkommunen kan by på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne
omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper og alpinbakke i Børgefjellsenteret, til rekreasjon i naturen til fots eller på snøscooter langs mange tilrettelagte løyper. www.royrvik.kommune.no

KOMMUNEDIREKTØR

Vi søker en leder som skal være med på å videreutvikle Røyrvik kommune til en god kommune å leve og bo i. Kommunedirektør er øverste administrative leder i kommunen og bindeleddet mellom administrativt og politisk nivå. I en liten organisasjon som Røyrvik er 
arbeidsoppgavene mangfoldige og forholdene ligger godt til rette for å skape utvikling og
nytenkning i fjellbygda vår.

Kommunedirektøren får en sentral rolle i utviklingen av Røyrvik kommune.  
Røyrvik kommune tar del i mange spennende prosesser med både omstillingsprogram med Namsskogan og Bygdevekstavtale med Namsskogan, Lierne og Grong. Vi jobber hver dag for at Røyrvik skal være en attraktiv kommune for folk å bo og leve i, gjennom fritidsaktiviteter og øke fremtidstroen i kommunen. Sentralt i omstillingsarbeidet ligger utvikling og styrking av et levedyktig næringsliv som kan skape arbeidsplasser innen privat sektor. Pr. i dag jobber
kommunen med å få godkjent reguleringsplan for gruvedrift som kan gi kommunen over 100 nye arbeidsplasser.
Vi har mange lokale ildsjeler som hver dag gjør en frivillig innsats på ulike fronter og som gir oss et bredt fritidstilbud.


ANSVARSOMRÅDER

Røyrvik kommune har en tre-nivå ledelse der kommunedirektør har overordnet administrativt ansvar for løpende drift og skal lede, organisere og koordinere kommunens virksomhet, slik at den opererer som en samordnet enhet. Kommunedirektør skal ha ansvar for økonomi og 
budsjettering, HR/personal, saksbehandling og næringsarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle organisasjonen gjennom strategisk ledelse og organisasjonskultur med
   tydelige lederroller, høy kompetanse og gode holdninger
 • Være en tydelig, samlende og tillitsskapende leder for kommunens ansatte
 • Utøve trygg økonomisk styring og planlegging innen vedtatte rammer
 • Utrede, legge fram saker for folkevalgte organ og følge opp politiske vedtak
 • Bygge tillit til- og godt omdømme blant innbyggere og næringsliv
  Tilrettelegge for godt samarbeid med politisk ledelse, folkevalgte, tillitsvalgte og medarbeidere
 • Oppfølging og videreutvikling av interkommunale samarbeid da kommunen deltar i flere slike samarbeid, inkludert Namdal Regionråd, med fokus på å ivareta kommunens interesser


Kvalifikasjoner:

Kommunedirektøren skal bidra til at resultat oppnås gjennom utvikling av organisasjonen, 
motiverte medarbeidere og effektive styringssystemer. Vi ønsker oss en leder som har god rolleforståelse og er en kulturbygger som skaper stolthet og stabilitet i organisasjonen.
Du evner å videreutvikle felles mål og arbeider for et godt samspill mellom administrasjon, 
tillitsvalgte, politikk, innbyggere og næringsliv. 
Som kommunedirektør er du tydelig, trygg og har god gjennomføringsevne og evner å se 
verdiene, utfordringene og mulighetene som ligger i en liten kommune.

 •  Relevant høyere utdanning og ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • God økonomikompetanse
 • Kunnskap om offentlig virksomhet og politiske prosesser
 • Erfaring og kompetanse fra organisasjonsutvikling, digitalisering og strategisk arbeid er en fordel
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en strategisk leder med et stort engasjement for samfunnsoppdraget, demokrati og lokalsamfunn. Som person og leder er du trygg, tydelig og til stede, med strategiske evner og god helhetsforståelse. Du er målrettet og resultatorientert, med sterk gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet. Du trives i rollen som kultur- og teambygger og evner å skape begeistring og «Vi-følelse», både i forhold til egen organisasjon og politisk ledelse. Gode
kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges, med evne til å bygge gode relasjoner på alle nivåer.  
Som leder er du tydelig, har god gjennomføringsevne og evner å se verdiene, utfordringene og mulighetene som ligger i kommunen og regionen. Vi ønsker å skape team som er nytenkende og innovativ, uredd i møte med endringer.
Røyrvik kommune er en tospråkligkommune, hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Kunnskap om samisk språk, kultur og samfunnsliv er ønskelig, men ikke et krav.

Ved tilsetting legges det vesentlig vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • En krevende og spennende lederstilling i en fremtidsretta kommune med utvikling og et godt samarbeid med næringslivet og andre kommuner i regionen
 • Godt arbeidsmiljø og et team av dyktige og dedikerte kollegaer.
 • Lønn etter lov og avtaleverk
 • Innmelding i KLP, med offentlig tjenestepensjon får du en av Norges beste pensjonsordninger. Ordningen dekker AFP, uføre – og etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
   

Hos oss vil du få en engasjert stab og et stødig kommunestyre som ønsker å utvikle
kommunen. Du vil bli sett, hørt og inkludert, og fellesskapsfølelsen med dugnadsånden
og frivilligheten står sterkt.

God økonomistyring er selvsagt viktig i en så liten kommune, sammen med evnen til å lede en liten, operativ administrasjon.
Er du klar for denne utfordringen?

Søknadsfrist: 26. februar
Søk stillingen via Finn.no eller Fremogruppen.no

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende, uformell samtale.
Spørsmål til stillingen kan rettes til Røyrvik kommune ved ordfører Kennet Tømmermo Reitan, tlf. 954 42 341 eller e-post: kennet.reitan@royrvik.kommune.no. Vi har valgt Fremogruppen som samarbeidspartner i denne rekrutteringsprosessen. Fremogruppen kan også kontaktes ved partner og seniorrådgiver Jorunn Løseth, tlf. 907 90 311.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Alle henvendelser til Fremogruppen behandles konfidensielt, også ovenfor Røyrvik kommune hvis ønskelig.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.