Gïelekonsulente / Språkkonsulent 100%

Røyrvik kommune søker språkkonsulent i åarjel-saemien - samisk – 100 % fast stilling. 

Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som samisk
språkforvaltningsområde. Formålet er tilrettelegging for at den samiske
befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk, og gi alle rett til å bli betjent på samisk. 
Røyrvik kommune er forvaltningskommune for åarjel-saemien. I tillegg driver kommunen et
samisk språksenter – Gïelearnie, begge organisert innenfor enheten samisk og kultur.
Stillingen som er knyttet til denne enheten vil være til hjelp og støtte for hele organisasjonen. 

Kommunens verdigrunnlag er: 
    Vi jobber sammen
    Vi preges av arbeidsglede og stolthet
    Vi verdsetter åpenhet

Stillingens arbeidsområde:  
•    Oversettelse fra samisk til norsk og vise versa
•    Kommunikasjon- og informasjonsarbeid
•    Utvikling, publisering og vedlikehold av innhold i nettside, Hi Du Hørd og ellers
•    Koordinering av språkarbeid og oppfølging av kommunens språkprosjekter
•    Bistå hele kommuneorganisasjonen i bruken, synliggjøringen og utviklingen av samisk,
      herunder veiledning i utviklings- og prosjektarbeid 

Kvalifikasjonskrav: 
•    Stillingen krever gode kunnskaper i åarjel-saemien, så vel muntlig som skriftlig.
•    Kunnskap i saksbehandling. 
•    Må ha praktisk erfaring fra, og kunnskap om samisk språk- og kultur
•    Kunnskap i informasjonsteknologi

Personlige egenskaper: 
•    Evne til å arbeide godt så vel selvstendig som i team
•    God evne til relasjonsbygging og kommunikasjon på ulike nivå i hele organisasjonen
•    Ryddig, strukturert og nøyaktig 

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse.

Lønns- og tilsettingsvilkår: 
•    Lønn etter avtale
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 
  
Søknaden sendes: 
Søknad på stillingen sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no   

Tiltredelse: 15.08.23 eller etter avtale
 
Kontakt: 
Sten Jønsson, enhetsleder kultur og samisk, tlf.:975 77 733, sten.erling.jonsson@royrvik.kommune.no    

Søknadsfrist 15.06.23
  
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju.
Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.