2 stk. sykepleier/vernepleierstillinger fast 100 % dag, aften og arbeid hver tredje helg

2 stk. sykepleier/vernepleierstillinger fast 100 % dag, aften og arbeid hver tredje helg

 Rekruteringstilskudd på kr. 100 000,- mot 2 års bindingstid

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.

Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken.

Stillingens arbeidsområde:

 • Det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i sykehjemmet og hjemmesykepleie. Herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak, pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester.
 • Tverrfaglig samarbeid, oppfølging av PLO meldinger mellom hjemmesykepleie og spesialhelsetjeneste
 • Du vil få tilbud om å bli en del av kommunens styrkede akutt medisinske beredskap.
  Det vil da bli gitt opplæring i AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Prehospital Trauma Life Support). 

Vi søker etter personer som er:

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon
 • Har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Løsningsorientert og evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeidere
 • Kreativitet med tanke på å samordne aktiviteter i en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt faglig arbeidsmiljø

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Etter endt prøvetid inngås avtale om et rekruteringstilskudd på kr. 100 000,- mot 2 års bindingstid
 • Det tilrettelegges for relevant videreutdanning

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. Arbeidsmiljøloven § 14.3 og HTA kap. 1 § 2.3

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknaden sendes:
Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakt:
Milda S. Staldvik, kommunalsjef, tlf.: 454 56 217, e-post Milda.Svestad@Royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 14.08.22

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju.

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

Til toppen