100 % fast stilling som konsulent ved Gïelearnie (språksentret), aktiviteter knyttet til språk.

Gïelearnie sine aktiviteter er basert på egne prioriteringer, i henhold til avtale inngått med Sametinget.
 

Røyrvik kommune er forvaltningskommune for samisk - åarjel-saemien. I tillegg driver
kommunen et språksenter - Gïelearnie, begge er organisert innenfor enheten samisk og kultur. 

Da kommunen ble innlemmet i forvaltningsområdet og språksenteret ble opprettet fattet
kommunestyret et vedtak om målgruppen for kommunens arbeid skal være rettet mot alle
innbyggere.
Senere er dette formulert i følgende visjon: 

Røyrvik kommune vil gi alle et økt og positivt forhold til sørsamisk språk og kultur.

Enheten skal være til hjelp og støtte for hele organisasjonen. I tillegg skal enheten drive et selvstendig,
aktivt og utadrettet arbeid.
Vi skal også utvikle arbeidet innenfor det samiske området videre.

For å nå dette målet søker vi etter:

100 % fast stilling som konsulent ved Gïelearnie (språksentret), aktiviteter knyttet til språk.

Gïelearnie sine aktiviteter er basert på egne prioriteringer, i henhold til avtale inngått med Sametinget. 

Stillingens arbeidsområde:
•    Være initiativtaker for økt bruk av samisk i Røyrvik. Dette gjennom å planlegge
      og iverksette tiltak som bidrar til synliggjøring og økt bruk av samisk blant alle
      innbyggere.
•    Planlegge og iverksettelse av aktiviteter og tiltak som involverer alle innbyggere
•    Planlegge og iverksette tiltak rundt temaer herunder veiledning i utviklings- og
      prosjektarbeid
•    Oppfølging av kommunens språkprosjekter

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingen krever et sterkt engasjement og vilje til å løfte det samiske språk. Gode kunnskaper i åarjel-saemien, så vel muntlig som skriftlig er bra. Disse kunnskaper kan være opparbeidet gjennom praktisk bruk, så vel som gjennom studier. 

Stillingen krever god evne til internt samarbeid og koordinering, så vel innenfor enheten som med de andre delene i kommunen området kultur i enheten, noe som gjør det naturlig med mange felles aktiviteter og tiltak.
Stillingen inneholder i hovedsak oppgaver med som er tidsavgrenset og prosjektbasert. Derfor vil kunnskaper og erfaringer fra strukturert og nøyaktig arbeid i slike sammenhenger være nødvendig.

Kunnskaper i saksbehandling og informasjonsteknologi vil bli vektlagt

Vi kan tilby: 
•    Tarifflønn
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
•    Gratis barnehage med kontinuerlig inntak
•    Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil
      i tjenesten.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknaden sendes: 
Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: snarest

Kontakt:
Sten Jønsson, enhetsleder kultur og samisk, tlf.: 975 77 733 sten.erling.jonsson@royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 15.10.23

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. Offentlighetsloven § 25.