Øvre Namdal Regnskapskontor

Felles regnskapskontor for Lierne, Namsskogan og Røyrvik ble vedtatt i kommunestyrene i desember 2021, med oppstart 01.01.2022. Organiseringen av regnskapskontoret er en vertskommuneavtale jfr. Kommunelovens §20-4 og vertskommune er Røyrvik kommune.

Regnskapskontoret har fått navnet Øvre Namdal Regnskapskontor og skal utføre alle regnskapsrelaterte oppgaver for deltagerkommunene.

Deltakerkommunene har overført sine personalressurser på regnskapsområdet til felles regnskapskontor og består av:

 • Maj Randi Grande, Lierne kommune
  • 1,0 årsverk
  • 40 års erfaring fra kommunal sektor
 • Lynn Anderson, Namsskogan kommune
  • 1,0 årsverk
  • 4 års erfaring fra kommunal sektor
 • Gunnbjørn Heggstad, Røyrvik kommune
  • 0,6 årsverk
  • 24 års erfaring fra kommunal sektor
 • Maifrid Alsgård, Røyrvik kommune
  • 0,3 årsverk
  • 35 års erfaring fra kommunal sektor