Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Omstilling i Røyrvik

Utlysning - Programledelse for omstillingsarbeidet - åpen tilbudskonkurranse

Omstillingsprogrammet i Røyrvik er etablert for å gjennomføre en ekstraordinær innsats innenfor næringsutvikling for perioden 2021 til 2025. Programmet er initiert og eies av kommunen med eget styre som rapporterer til kommunestyret i Røyrvik. 

Fullstendig utlysning, med vedlegg ligger på www.doffin.no  (https://doffin.no/Notice/Details/2021-397533) 

Oppdraget med å lede omstillingsarbeidet innebærer strategisk og operativ ledelse av omstillingsarbeidet og realisering av planer som er vedtatt av kommunestyret. Oppdraget ventes å ha varighet fra 1. august 2021 til 31. desember 2025. 

Programledelsen for omstillingsarbeidet får ansvaret for å utarbeide årlig Handlingsplan og realisere målene i Omstillingsplan. Arbeidet inkluderer å utvikle overordnede strategier og planer samt daglig drift av omstillingsarbeidet. 

Ansvar og arbeidsoppgaver er bl.a: 

 • Lede og koordinere omstillings- og nyskapingsarbeidet i Røyrvik 
 • Videreutvikle og etterleve Omstillingsplan 
 • Utvikle årlig Handlingsplan og realisere arbeidet 
 • Initiere og følge opp prioriterte prosjekter og satsingsområder 
 • Være inspirator og et bindeledd mellom utviklingsaktører og offentlige støtteapparat 
 • Ha ansvar for å legge fram saker for behandling i omstillingsstyret 
 • Ha ansvar for oppfølging av vedtak gjort av omstillingsstyret 
 • Sørge for nødvendige søknader og rapporter til fylkeskommune og Innovasjon Norge om omstillingsprogrammet 
 • Kommunisere og rapportere fremdrift og resultater i relevante fora 
 • Mobilisere og engasjere lokale, regionale og nasjonale aktører 

Ønsket kompetanse: 

 • God kunnskap og erfaring innen nærings- og samfunnsutvikling 
 • Erfaring fra samarbeid med offentlige aktører og virkemiddelapparat 
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse 
 • God kompetanse i bruk av digitale verktøy 
 • Evne til god og tydelig kommunikasjon 
 • Erfaring med saksbehandling og utredningsarbeid 
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse 

I utvelgelsen av programledelsen vil omstillingsstyret vektlegge følgende: 

Kvalitet 60 % Kvalitet vil bli delt inn i følgende punkter: 

 • Løsningsforslag/oppdragsforståelse (vekt 20%). Tilbyder skal beskrive hvordan planene for omstillingsarbeidet i Røyrvik kan realiseres. 
 • Kompetanse/erfaring fra nøkkelpersonell og lignende prosjekter og (vektes 20%). 
 • Kjennskap til lokalt næringsliv i Røyrvik og i regionen (vektes 20%). 

Pris 40 % Prisen skal oppgis på følgende måte: 

 • Årlig fastpris for gjennomføring av oppdraget. Prisen skal inkludere alle leverandørens kostnader for utførelse av oppdraget som nødvendige reisekostnader mv. 

Tilbud sendes innen 25.04.21 til: 

Brev: Røyrvik kommune, Røyrvikveien 5, 7898 Limingen 

e-post: postmottak@royrvik.kommune.no 

Kontaktperson: Hans Oskar Devik 

Telefon: +47 48119070 

Til toppen