Ekstremsportutøver søkes

Både til stillingen som daglig leder i Børgefjell Utvikling, og som administrative rådgiverressurser.

Sentralt plassert i landet langs E6 og svenskegrensa, er det nå en mulighet til å utøve ekstremsport både i jobb og på fritiden. Børgefjell Utvikling har fått i oppgave å skape 80 nye arbeidsplasser gjennom et omstillingsprogram som gjennomføres i Namsskogan og Røyrvik kommune de neste 5 årene. Ja, det er ekstremsport, og vi leter derfor etter noen utfordring.
 
Vi ønsker at du er i stand til å tilpasse deg etter både kart og terreng, og kunne finne den beste veien fram til mål. Utholdenhet er også en god egenskap vi ser etter. I jobben vil du ha stor påvirkningskraft på hvordan arbeidet skal løses. Omstillingsprogrammets ramme er på totalt 40 millioner kroner i perioden 2022 til og med 2026. Den rammen skal brukes til å skape et sterkere lokalt næringsliv i regionen.

Vi tilbyr fleksible arbeidsforhold med stor grad av frihet til å styre fokuset på dine arbeidsdager, spennende utfordringer, et kompetent styre, og lønn og pensjon etter avtale. 

Børgefjell Utvikling har ansvaret for drift av selskapet og for å gjennomføre omstillingsprogrammets planer. I jobben har du god støtte med et kompetent styre i ryggen. Gjennom jobben får du en unik kjennskap til næringslivet i regionen, og du har muligheten til å få bred kompetanse og nettverk innenfor omstilling og utvikling både regionalt og nasjonalt. Innovasjon Norge sin oppdragsrådgiver vil fungere som mentor for programleder, og inngår i støtteapparatet.

Praktisk info: 

  • Størrelse på stilling/stillingene men fleksibel, så det er mulig å søke om en 100 % stilling som programleder, eller dele programledelsen sammen med andre. Minimum stillingsprosent på både programleder og rådgiverressurs er satt til 40 %.
  • Stor frihet i arbeidsstil og arbeidssted. Flere potensielle jobbfellesskap og kontorlokaler finnes i de to kommunene.
  • Lønn og pensjonsordning etter avtale.
  • Ikke krav om spesifikk utdanning, erfaring eller nettverk. Personlig egnethet har hovedfokus.
  • Det er en omstillingsplan for hele perioden på fem år, og årlige handlingsplaner. Disse finner du mer informasjon om på borgefjellutvikling.no
  • Omstillingsprogrammet for Børgefjell er ett av flere slike program i Norge, gå inn på regionalomstilling.no for mer informasjon om hva ordningen innebærer og andre regioner som er i omstillingsprogram-ordningen.

Kontaktpersoner for stillingen er: 

Styreleder Inge Arnstein Ryan 958 56 690, inge.arnstein.ryan@gmail.com
Midlertidig programleder Tor Erling Inderdal 404 70 677, tor@borgefjellutvikling.no

Søknadsfrist: 20. april 2022.
Søknad sendes til post@borgefjellutvikling.no